Monday, October 5, 2009

ועוד קצת אהבה

כרטיס שהכנתי לבת הקטנה של חברה טובה, שגם בו מיחזרתי נייר שעטף מתנה (הנייר של הלב).
הילדה הייתה נרגשת מאד והחזיקה את הכרטיס ליד מיטתה זמן רב (אולי עדיין?).
גם הוא מתאים לאתגר:

No comments: